gabinet psychologiczny
mgr wiesława cichoń
zobacz ofertę

oferta

gabinet świadczy pomoc psychologiczną:

osobom dorosłym

młodzieży

małżeństwom

rodzinom

formy pomocy psychologicznej

 

konsultacja psychologiczna

(indywiadualna, małzeńska, rodzinna)
Jedno do trzech spotkań, mające na celu określenie problemu i ustalenie najlepszej formy pomocy. Klienci mogą też otrzymać wskazówki dotyczące instytucji i placówek służby zdrowia, z których usług mogą skorzystać rozwiązując swoje problemy.

diagnostyka psychologiczna

Polega na opisaniu funkcjonowania człowieka w zakresie intelektu, osobowości, psychopatologii przy użyciu profesjonalnych narzędzi badania psychologicznego np.: testów, kwestionariuszy. Opis może być sporządzony w postaci opinii psychologicznej lub zaświadczenia.W zakresie diagnostyki prowadzę również badania psychologiczne i opiniuję kandydatów ubiegających się o stanowiska kierownicze w różnych instytucjach i zakładach pracy.

psychoterapia indywidualna

Może być krótkoterminowa (kilka miesięcy) lub długoterminowa (rok lub dłużej). Polega na przepracowaniu nieadaptacyjnych, destrukcyjnych, utrwalonych sposobów funkcjonowania w odniesieniu do siebie i otoczenia. Efektem przepracowania jest pozbycie się uciążliwych objawów np.: leku, natręctw, przygnębienia, rozpaczy powodujących cierpienie psychiczne. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

psychoterapia małżeńska

Jest formą pomocy dla małżonków, których związek staje się źródłem coraz większego cierpienia i którzy mają motywację do jego naprawy.

psychoterapia rodzinna

To sposób pracy z całą rodziną, by wykorzystując relacje rodzinne i różnorodne zależności rozwiązać problem jednego z członków rodziny. Stosowana często do leczenia różnych objawów u dzieci.

psychoterapia grupowa dda

Spotkania w kilkuosobowej grupie mające na celu przepracowanie urazowych doświadczeń osób, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym.

Pomoc udzielana jest osobom cierpiącym z powodu:

zaburzeń nerwicowych
zaburzeń osobowości
depresji
zaburzeń odżywiania
kryzysów małżeńskich
trudności wychowawczych
zaburzeń adaptacyjnych (niepomyślna zmiana sytuacji życiowej w wyniku śmierci członka rodziny, rozwodu, zdrady, wypadku, gwałtu, utraty pracy itp.)


Oprócz pomocy psychologiczne oferuję szkolenia psychologiczne dla różnych grup zawodowych rozwijające umiejętności interpersonalne m. in. komunikacja, negocjacje, asertywność.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Pomocą psychologiczną zajmuję się od ponad 20-tu lat pracując w placówkach służby zdrowia (Poradnia Zdrowia Psychicznego) i oświaty (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, szkoły rożnego stopnia). Pracowałam również jako nauczyciel akademicki w Instytucie Psychologii AJD.

W roku 1996 uzyskałam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów.

Ukończyłam też liczne szkolenia z zakresu terapii eriksonowskiej, psychodynamicznej, poznawczej, systemowej, behawioralnej.

Pracuję w nurcie integratywnym, który łączy różne podejścia terapeutyczne i pozwala na dostosowanie strategii do indywidualnego pacjenta i problemu.

Na bazie wiedzy i wieloletniego doświadczenia zbudowałam indywidualny, profesjonalny warsztat pracy, który często bywa bardzo efektywny.

cennik

Psychoterapia indywidualna i konsultacja psychologiczna 80 zł
Terapia małżeńska i rodzinna 120 zł
Diagnostyka psychologiczna od 100 do 300 zł
Psychoterapia grupowa 50 zł
Usługi psychoedukacyjne według indywidualnej umowy

Gabinet świadczy usługi we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych.
Adres: Częstochowa, Aleja Najświętszej Marii Panny 21.
Osoby zainteresowane mogą umawiać wizyty pod numerem telefonu: 501-604-755 lub 34/322-17-21.
501 604 755
34 322 17 21
Aleja Najświętszej Marii Panny 21
42-200 Częstochowa